Vilka av dina vanor har störst påverkan på miljön?

För att göra det enkelt för
dig har vi delat in de
viktigaste livsstils- och konsumtionsvanorna i fem olika områden. Genom att svara på frågorna inom varje område får du en överblick av din påverkan på miljön och vad du kan göra för att minska den.

Vi räknar om miljöpåverkan från dina vanor i två olika mått: klimatfotavtryck och ekologiskt fotavtryck. Klimatfotavtrycket visar hur stora utsläpp av växthusgaser din livsstil genererar och det ekologiska fotavtrycket visar hur stor mark och vatten yta som krävs för att framställa de resurser du förbrukar och ta hand om avfallet. Dessa mått ger en god bild av hur långsiktigt uthållig vår konsumtion faktiskt är.

Min Klimatpåverkan är baserat på flera års vetenskaplig forskning inom Stockholm Environment Institute om hållbar konsumtion och produktion. Genom att beräkna den miljöpåverkan som genereras under produkternas hela livscykel, inklusive miljöpåverkan utomlands – från tillverkning och transport för de produkter som importeras – ger verktyget en heltäckande bild av hur vår konsumtion påverkar den globala miljön.


ETT TACK TILL VÅRA SPONSORER

ficklampan logga ljusgiganten logga


Registrera dig och klicka här för bakgrundsinformation om hur verktyget fungerar, de koncept vi använder oss av samt hur vi gör våra beräkningar.